Cách dạy trẻ: cần làm cho chúng biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, giữ kỷ luật và học văn hóa. Đồng thời phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng và chớ làm cho chúng trở nên già cả. – Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày ban hành:
01/11/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/11/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/11/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/11/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/09/2022
Ngày hiệu lực:
27/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/05/2022
Ngày hiệu lực:
16/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/01/2022
Ngày hiệu lực:
04/01/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/01/2022
Ngày hiệu lực:
04/01/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/10/2021
Ngày hiệu lực:
01/10/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/12/2020
Ngày hiệu lực:
01/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Tháng 11 : 3.351