Cách dạy trẻ: cần làm cho chúng biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, giữ kỷ luật và học văn hóa. Đồng thời phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng và chớ làm cho chúng trở nên già cả. – Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công văn số 2829/SGDĐT-KHTC ngày 21/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố v/v hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2022-2023.
Văn bản liên quan
Liên kết