Nghị Quyết 18/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND Thành phố Hà Nội quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2022-2023
Văn bản liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 04 : 728